Starta RunowayVÄGVAL:
Alla tävlingarna
Senaste vägvalen
Senaste GPS-uppladdningarna


Startsidan
RunOway - vägvalsanalys på karta

Hjälp och tips

Denna sida ger tips för att komma igång. En mer komplett manual finns här.

1. Lång laddningstid?

RunOway laddar lite längre vid fyra tillfällen:

1. Vid inläsning av själva programmet
2. Vid inläsning av en karta
3. Vid inläsning av bana och löpare i en klass
4. Vid inläsning/sparande av vägval

Ovanstående kan ta upp till minuter, beroende på vilken uppkoppling mot Internet du har samt hur den mår för tillfället. Men när väl dessa fyra inladdningar är gjorda krävs det inga fler. Då är det bara att titta runt på den bana du nyss laddat in. Längst ner till vänster finns ett statusfönster, vilket kan beskådas ifall man är intresserad av vad datorn arbetar med.

2. När en tävling och karta är inladdad

För att komma vidare när en tävling och karta är inladdad väljer man ett alternativ ur menyn överst till vänster på skärmen (se bild):

1. Rita in vägval
2. Se resultat
3. Byt tävling/karta
4. Återuppspela tävling

Välj antingen Rita in vägval för att rita in dina vägval på tävlingen du valt, eller välj Se resultat respektive Återuppspela tävling för att analysera sträcktider och inritade vägval från tävlingen.

3a) Rita in vägval

Efter att ha valt Rita in vägval väljer du din klass (under Klassval) och ditt namn (under Löparval).

Dina tider laddas nu in. När väl tiderna är inladdade är det bara att börja rita in på kartan som visas till höger på skärmen. Genom att klicka på respektive kontrollskärm till vänster centreras kartan på motsvarande kontroll.

Radera sträckan! Om du skulle vilja sudda lite grand när du ritar in, använd symbolen för en blyertspenna med sudd (se bild nedan, siffra 1). För att rita om sträckan helt, använd symbolen för en soptunna (se bild till höger). För att slutligen spara dina vägval, använd diskettsymbolen (se bild nedan, siffra 2).3b) Se resultat

Efter att istället ha valt Se resultat under menyn Alternativ så börjar det intressanta - att se alla andras vägval ...

Betrakta bilden nedan. Genom att klicka på en kontrollskärm med en siffra visas sträcktiderna för den sträckan. Klickar man på samma skärm en gång till visas istället tiderna sorterade efter totaltiden vid den aktuella kontrollen.De löpare som är förbockade har ritat in sina vägval på sträckan. Genom att klicka på en löpares namn visas vägvalet för denne och samtidigt förändras bocken till en rektangel i samma färg som vägvalet på kartan. Man kan naturligtvis visa flera löpares vägval samtidigt.

3c) Återuppspela tävling

En nyhet i RunOway 2.0 är att man kan spela upp en tävling i efterhand. Exempel på hur det kan se ut visas i bilden nedan.
En annan funktion är att du kan högerklicka på kartan för att förflytta dig. Du behöver alltså inte alltid använda de två rullningslisterna (scroll-barerna).

Så där, nu är du redo för timmar av underhållning.Har du några frågor, hör av dig till support@runoway.se.
 

 

© 2000-2021