RunOway RunOway - Sträcktids- och vägvalsanalys på karta

RunOway

Detta dokument beskriver hur man installerar RunOway, hur det används och hur man  lägger upp nya tävlingar.

Ett program med namnet RunowayAdmin finns för att lägga in tävlingsdata i RunOway:s databas eller i en runoway-fil. Programmet RunOway används sedan för att analysera tävlingarna. RunOway fungerar  som den version som finns på www.obasen.nu/runoway (tidigare www.alternativet.nu), men man behöver ingen Internetuppkoppling eftersom allt finns lagrat lokalt på den egna hårddisken. RunOwayAdmin kan också användas för att göra tävlingar tillgängliga för andra via www.obasen.nu/runoway.

Följ länkarna nedan för mer information om installation och respektive program:

Installation

RunOway

RunOway

RunOwayAdmin

Export av kartbild
Lägga upp en tävling i RunOwayAdmin
Skicka tävling till obasen.nu

Exempel

Garmin Forerunner och inscannad kartaCopyright © 2008 Ulf Bergqvist