RunOway RunOway - Sträcktids- och vägvalsanalys på karta

Export av kartbild

Bilder på kartan skapas normalt sett från OCAD-filer. I det följande avsnittet utgår vi från att OCAD 9 används. Det går bra att göra exporten med demoversionen av OCAD 9 som finns att hämta gratis på http://www.ocad.com. Om annat program än OCAD har använts för att rita kartan brukar det gå att exportera bilder i .gif-format på liknande sätt som från OCAD. I dessa fall måste oftast inpassningen av kontrollerna göras manuellt i RunOwayAdmin. Med OCAD 9 görs inpassningen numera helt automatiskt!

Exportera kartbild från OCAD

Om flera kartor med olika skalor finns över tävlingsområdet så räcker det att exportera bilder från en av kartorna förutsatt att den täcker hela tävlingsområdet. Om förbjudna områden, vätskekontroller, extra stigar eller liknande har lagts till inför tävlingen är det bra om filen med denna information i används, så att det som visas i RunOway blir så likt den karta som användes på tävlingen som möjligt. Om OCADs banläggningsprogram (finns i version 8 och senare) använts laddar man in banläggningsfilen och ser till att bakgrundskartan visas. Man måste dock dölja vissa av symbolerna innan export görs. Det är t.ex. startpunker, kontroller, mål, och klassnamn som man inte vill ha med i bildfilen. Banläggningssymbolerna ser ut ungefär så här i OCADs symboluppsättning:

Om programmet Control Point använts för banläggning bör man dölja symbolerna för kontroller och snitslingar (symboler med nummer 651.2 eller 651.3). I listan med symboler i OCAD ser dessa ut så här:

Genom att högerklicka på symbolerna och välja "Dölj" eller trycka på F4 kommer symbolerna att döljas.

Ikonerna för symbolerna ser ut så här efter att de har markerats som dolda (OCAD 8, OCAD 9 respektive Control Point):

Notera att man i OCAD 9 måste dölja även kontrollsiffror och kontrollkoder (703.0, 703.1). Om kontrollbeskrivning (symbol 720.0) har använts i OCAD 9 måste även den gömmas innan export görs.
Nu är det bara att exportera kartan i .gif-format. Välj Arkiv - Export i menyn.  Välj en lämplig upplösning för exporten. Ju större upplösning som väljs desto tydligare blir bilden, men filerna blir också större och tar längre tid att ladda hem. Spara därför gärna ett par olika upplösningar, t.ex. 150, 200 och 300 dpi. Exporten ovan måste alltså utföras en gång för varje upplösning. Använd filnamn på formatet "kartnamn_150.bmp", "kartnamn_200.bmp" osv, där kartnamn byts ut mot kartans namn eller ev. tävlingens namn.

Markera Kartutsnitt och justera utsnittet till det område som ska exporteras (ofta hela kartan):

Tryck OK. Nu kommer en varning upp om man har valt att dölja symboler:

Tryck på OK. Välj alla kontroller enligt nedan:

Tryck OK igen och skriv in ett lämplig filnamn.

OBS! Spara nu OCAD-filen och importera den i RunOwayAdmin. Koordinaterna för utsnittet kommer då att läggas in i RunOwayAdmin som två speciella kontroller, E1 och E2. Läs mer om det i avsnittet om att lägga upp en tävling i RunOwayAdmin.

Åter till huvudsidanCopyright © 2008 Ulf Bergqvist