RunOway   RunOway - Sträcktids- och vägvalsanalys på karta

Garmin Forerunner och inscannad karta

Detta avsnitt beskriver hur man läser in en GPS-rutt från en Garmin Forerunner och visar den på en inscannad karta.

1. Scanna in kartan och spara den i .gif-format i RunOways kartmapp.

2. Starta RunOwayAdmin och skapa en ny tävling (Arkiv - Ny tävling...).

3. Fyll i tävlingsnamn och övrig information under fliken Tävlingsinfo.

4. Under fliken Kartor, skriv in kartnamn, filnamn, ev upplösning (DPI) och skala och tryck Spara.

5. Under fliken Kontroller, välj karta och tryck på knappen Sätt ut kontroller. Klicka i kartan på startpunkt, kontroller och mål. För varje kontroll, ange lämplig kodsiffra.

6. Under fliken Banor, skriv in ett namn och en banlängd och spara. Om den inscannade kartan innehåller banan, avmarkera Rita linjer, Rita ringar och Rita siffror. Dubbelklicka på kontrollerna i rätt ordning i den vänstra av listorna med kontroller. Spara!

7. Under fliken Klasser, skriv in ett klassnamn, välj bana och spara.

8. Under fliken Klubbar, skriv in ett klubbnamn och spara.

9. Under fliken Löpare, skriv in löparnamn, välj klubb och klass och spara. Om starttid, totaltid och sträcktider är kända kan även dessa skrivas in.

10. Spara tävlingen!

11. Öppna tävlingen i RunOway. Välj funktionen Importera GPS-rutt.

12. Tryck på Öppna GPS och välj Gamin Forerunner och tryck Hämta rutter. När rutterna hämtats från klockan visas de i en lista:

Välj den rutt som ska användas och tryck OK.

13. Om man har tagit manuella sträcktider (Lap times) med klockan så har man nu möjlighet att koppla dessa till kontoller:

I exemplet ovan togs mellantider vid start och kontroll 2, (efter 3:an), 4, 5, 6, 8, 9, 11 och 13. Genom att markera detta och sedan trycka OK används dessa positioner för inpassning av rutten. Det går också att skriva in tiderna manuellt om man t.ex. har tider från en sträcktidsremsa.

14. Om allt har funkat är nu rutten inpassad mot kartan. Spara!

Åter till huvudsidanCopyright © 2008 Ulf Bergqvist